Firefox - Yahoo inloggegevens onthouden

Het is niet mogelijk om Firefox de inloggegevens van Yahoo-pagina's (en andere soortgelijke pagina's) te laten onthouden omdat in de HTML een stukje code (autocomplete=''off'') verwerkt zit dat de zogenaamde autocomplete-functie uitschakelt. U moet dus elke keer weer opnieuw gebruikersnaam en wachtwoord intypen. Dat is onhandig.

Om dit probleem te omzeilen kan een bookmarklet 1 gebruikt worden om de autocomplete=''off'' instructie op de pagina te negeren en de gebruikersnaam en het wachtwoord wel te laten onthouden in Firefox.

1. Ga naar https://www.squarefree.com/bookmarklets/forms.html
2. Sleep de bookmarklet genaamd remember password (A) naar de bladwijzerwerkbalk (B) of de lijst met bladwijzers.


Sleep de bookmarklet remember password naar de bladwijzerwerkbalk

3. Ga naar een website waarvan Firefox de gegevens niet wil opslaan en klik op remember password (B) in de bladwijzerwerkbalk (of de lijst met bladwijzers).
4. U krijgt nu een melding dat de autocomplete=''off' functie tijdelijk wordt uitgeschakeld op de pagina.
5. Typ uw inloggegevens in.
6. Als het goed is zal Firefox u nu de optie geven om gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Kies voor Onthouden.

Vanaf nu zullen de inloggegevens voor deze pagina onthouden worden en hoeft u ze een volgende keer niet meer in te typen.

NB: Sinds enige tijd werkt deze bookmarklet niet meer op de inlogpagina van Windows Live (Hotmail).

1 Een bookmarklet (combinatie van 'bookmark' en 'application') is een stukje JavaScript dat in de browser wordt opgeslagen als een URL. Voor meer informatie over bookmarklets: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet

Deel dit artikel: 

Reacties

Dit staat ook nog op dezelfde site.
Passwords: You can use this bookmarklet to store URLs with passwords as bookmarks, but if you do, you should be aware of several security issues:
* Your password will be visible to anyone who shares your bookmarks.
* Your password will be visible to anyone looking over your shoulder.
* Your password will be visible to the owner of a site linked to by the page whose URL contains the password. Using a bookmark with a password to your webmail inbox is fairly safe, but I wouldn't recommend keeping a bookmark with a password to a site that has many external links on its front page (e.g., Slashdot). Thanks to Johannes la Poutre for pointing this out.

Over de eerste drie 'waarschuwingen' zou ik tegen Johannes la Poutre willen zeggenzeggen: Duh!!!
Dit geldt voor elke situatie waar een browser of andere applicatie wachtwoorden opslaat; deze richtlijnen gelden dus niet specifiek voor het gebruik van een bookmarklet.
Ze zijn van het kaliber: 'het gevaar bij het pinnen is dat iemand over je schouder mee kan kijken'.

Over de laatste: elke actie op het web laat sporen achter die door verschillende partijen in verschillende mate toegankelijk zijn; een webmaster heeft natuurlijk meer inzage in gegevens die op de website worden opgeslagen dan de bezoekers.
Wat denk je dat Google doet met de informatie (en dan heb ik het niet alleen over zoek acties) die je op hun websites achterlaat?

De bookmarklet  kan ook gewoon in de lijst van bladwijzers geplaatst worden, het hoeft dus niet speciaal op de bladwijzerwerkbalk.

Reageren

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <br> <br /> <i> <b> <p>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Controlevraag tegen spam
spanj_