Copyright

GratisSoftware.nl, GratisApps.nl en 1100.nl worden gemaakt door MC Tekst uit Groningen (mail MC Tekst).

Niets van GratisSoftware.nl (url: www.gratissoftwaresite.nl), GratisApps.nl en 1100.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Tekst, GratisSoftware.nl, GratisApps.nl en 1100.nl.

Contact