Copyright

Gratissoftware.nl en 1100.nl worden gemaakt door MC Tekst uit Groningen (mail MC Tekst).

Niets van gratissoftware.nl (url: www.gratissoftwaresite.nl) en 1100.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Tekst, gratissoftware.nl en 1100.nl.

Contact