Zijn de logboeken in Linux kleiner te maken?

Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit
Antwoord: 

In Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit worden de logboeken vaak nogal groot, maar daar is wel iets aan te doen. Vermoedelijk geldt dit voor alle Linux-versies, maar gebruik van deze tips is volledig op eigen risico.

Het systeem-logboek heeft als naam: journal. Bij mij was dit systeem-logboek uitgegroeid tot 1 GB (1 Gigabyte) en dat is wel erg groot.

Om te zien, hoe groot de "journal" is, geef de volgende terminal-opdracht:
journalctl --disk-usage

Om flink ruimte terug te winnen, maar het systeem-logboek toch de laatste (1) maand te laten behouden, geef de volgende terminal-opdracht:
sudo journalctl --vacuum-time=1m

In de terminal wordt meteen verslag gedaan van de uitgevoerde opdracht en wordt opgegeven, hoeveel ruimte er is vrijgemaakt. Een systeem-logboek van 250 MB is vrij gebruikelijk; de rest is gewoon te veel.

====================================================================

In var/log staat het bestand boot.log, waarin het opstarten van het systeem wordt gelogd. Dit logboek kan gemakkelijk uitgroeien tot 64 MB (Megabyte). Dit logboek kan zonder meer worden verwijderd, want wordt bij het opnieuw opstarten weer aangemaakt en is dan slechts 9,1 KB (Kilobyte) groot.

Om boot.log te verwijderen, geef de de terminal-opdracht:
sudo rm -v /var/log/boot.log

Het resultaat wordt in de terminal gerapporteerd.

Na een herstart staat boot.log weer in var/log.

====================================================================

Het is mogelijk om een aantal logbestanden in de configuratie al kleiner in te stellen, maar dat is enigszins bewerkelijk om uit te voeren.

Tip

Reageer

Plain text

  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <br> <br /> <i> <b> <p>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • <img> elements are lazy-loaded.
Controlevraag tegen spam
nederlan_