Mill7 Basis

Ons oordeel

DL

Beschrijving: 

- Vanaf juni 2012 is Mill7 Basis niet meer gratis -

Mill7 Basis is een gratis boekhoudprogramma voor het MKB. Er is ook een uitgebreidere versie waar voor betaald moet worden, maar de basisversie zal voor de meeste kleine bedrijven voldoende zijn. In de gratis basisversie kunt u drie boekhoudingen voeren.

Mill7 Basis beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Onbeperkt aantal dagboeken, journaalposten, debiteuren en crediteuren
 • Subadministratie met debiteurenbewaking en aanmaningen
 • Tot drie administraties per boekjaar
 • Werken in meerdere boekjaren tegelijk
 • Elektronisch inlezen bankmutaties
 • BTW-aangifte
 • Elektronisch betalen van crediteuren
 • Multi-currency ondersteuning
 • Bestandsuitwisseling met accountant
 • Rapporten voor rekeningkaarten, dagboekmutaties, saldibalans openstaande posten
 • Geen verwerkingsslagen, direct rapporteren
 • Optionele afsluitprocedure voor auditors
 • Loggen mutaties in audit trail
 • Met de laatste update is de BTW-aangifte elektronisch, gaan rapporten standaard naar Ms-Excel en is XML auditfile export mogelijk

Reacties

Dat is zeer spijtig. eerst de mensen een gratis pakket aanbieden en als er genoeg gebruikers zijn er voor laten betalen. Foei. gebruik GNUCash. werkt prima.

Mill7 is vanaf heden niet gratis meer