Nicks zijn nikx

Geef uw mening en discussieer over software, internet, pc's en GratisSoftware.nl
grasshopper

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door grasshopper » 05 jul 2012 21:58

Allebei bedankt voor jullie bijdragen aan dit onderwerp!
Mattijs & ik beraden ons hoe aandacht aan het taalgebruik besteed kan worden. Heb geduld...

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 07 jul 2012 13:32

Ik kom nog even terug op het begin en de essentie van deze thread/'lijn':
harmjan schreef:Ik stel voor om het gebruik van bijnamen te ontmoedigen op deze site, momenteel geldt dit als de norm.
Ik zou ook wensen dat deelnemers aan dit forum kunnen kiezen of ze accepteren dat iemand onder een bijnaam reageert op zijn of haar inzending of dat reacties alleen open staan voor mensen die zich onder hun eigen naam presenteren.
harmjan schreef:Daarnaast zou ik willen voorstellen, dit is een Nederlandse site, dat we ons zoveel mogelijk bedienen van Nederlandse woorden. Waarom nick voor bijnaam of thread voor onderwerp.
Dat is vervolgens in deze thread/'lijn' besproken.

Zoals ik aangegeven heb deel ik niet de mening dat het gebruik van nicknames/bijnamen ontmoedigd zou moeten worden, maar ik gaf aan dat jijzelf dat gerust zou kunnen doen met een onderschrift onder je bijdragen, met een formulering zoals bijvoorbeeld "Ik wens alleen reacties te ontvangen van gebruikers die zich presenteren onder hun eigen naam."
Ik zie dat je in je bericht van 5 juli, nieuwe lijn: DRIVERS UPDATEN, zoiets hebt gedaan, je hebt vermeld "Reacties onder eigen naam worden op prijs gesteld".
Mijns inziens schept dat een onduidelijke situatie.
Want wat bedoel je precies?
Je zegt niet dat je geen reacties wenst te ontvangen van gebruikers die zich niet presenteren onder hun eigen naam, je zegt slechts dat je reacties onder eigen naam op prijs stelt. Dat laat ruimte voor wie wil reageren maar dat niet onder eigen naam wenst te doen, maar aan de andere kant creëert het evengoed een gevoel dat reacties niet onder eigen naam niet op prijs worden gesteld, vooral voor wie déze thread/'lijn' ook kent. Mijns inziens schept dat een rare sfeer.

Wat betreft het gebruik van Nederlandse woorden in plaats van uit het Engels afkomstige termen, we hebben een en ander verkend aan de hand van "thread", en jij ben als resultaat daarvan een proef begonnen door een thread aan te duiden met "lijn".
Ik realiseerde me echter gisteren ineens iets waar we nog niet bij hadden stilgestaan -
Hoe ver wens je precies te gaan met het vervangen van Engelse termen door Nederlandse?
Je noemt thread en nickname, het gebruik daarvan stoort je, maar er zijn natuurlijk nog veel meer Engelse termen die we gebruiken. In hoeverre wil je die vervangen door Nederlandse woorden?
Account?
Backup? (Reservekopie is een goed alternatief, maar beslist minder gangbaar.)
Computer?
Cookies?
CPU? ('CVE'?)
Downloaden? (Binnenhalen wordt gebruikt, maar downloaden is beslist veel gangbaarder.)
E-mail?
Emoticons en smilies?
Firewall?
Hardware? ('Apparatuur' als alternatief is nauwelijks gangbaar te noemen.)
Malware, spyware?
Offline?
Processor?
Dat zijn allemaal Engelse termen die zo gangbaar zijn geworden en waarvoor Nederlandse alternatieven zo gekunsteld aandoen dat de Engelse term gebruikt en geprefereerd wordt. Mijns inziens geldt in flinke mate hetzelfde voor "thread".
Hoe ver wens je te gaan met het vervangen van Engelse termen door Nederlandse, en met welk doel? Gaat het om taalpurisme maar wek je met Nederlandse alternatieven slechts verbazing en vervreemding, dan ben je volgens mij niet juist bezig.

Dit wenste ik nog bij te dragen aan deze thread/'lijn'.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 07 jul 2012 20:28

Ik ben geen taalpurist: dat heeft ook weinig zin want elke moderne taal zit vol met woorden van niet eigen oorsprong. Dit is altijd zo geweest en dit geldt in extreme mate voor het Engels: deze taal zit vol met woorden van niet Angelsaksische herkomst. Zo'n 50 procent van de Engelse woorden zijn van oorsprong Frans en uit alle andere culturen waar de Engelsen mee in aanraking zijn gekomen heeft men leenwoorden overgenomen, ook uit het Nederlands. Dit laatste geldt nog in versterkte mate voor de Amerikaanse variant van het Engels, bijvoorbeeld het woord cooky dat het Britse Engels van oorsprong niet kent. Als we het woord cooky in de moderne computertaal in het Nederlands gebruiken zijn we ons eigen woord koekje aan het herintroduceren en eigenlijk is cooky een heel raar woord in zijn huidige betekenis maar ik was er allang aan gewend en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere computergerelateerde termen die je noemt: ze zijn volledig ingeburgerd, ook internationaal.

Dit neemt niet weg dat er nog steeds nieuwe termen bijkomen en we mogen best kritisch zijn of die nieuwe termen gelukkig gekozen zijn of direct aanspreken. Ik vind het te ver gaan als een nerd een matig gekozen Engelstalig begrip lanceert en dat zoiets onmiddellijk beschouwd wordt als de norm voor heel de wereld. Bovendien zijn heel veel Engelse woorden die internationaal geaccepteerd zijn niet eens afkomstig uit of bekend in een Engelstalig land. Een camping, een dancing of een parking hoef je in Engeland of de Verenigde Staten echt niet te zoeken. Ik vraag me af wie thread bedacht heeft. Ik vind thread gewoon een ongelukkig gekozen woord: de beeldspraak is onduidelijk en moet zichzelf in elk opzicht definiëren in de praktijk. Bovendien is het niet ingeburgerd, ikzelf ben het woord kort geleden voor het eerst op deze site tegen gekomen, van Dale erkent het niet en het woord lijn is veel helderder. Voor de duidelijkheid: lijn is een van oorsprong niet-Nederlands woord maar het is lang geleden.

Mijn bezwaar tegen het woord nick is een andere. Een nickname is een verschijnsel dat heel sterk bij de Britse cultuur hoort, nog niet eens bij de Amerikaanse en is eeuwenoud. Het kent ook niet de bijbetekenis van een scheldnaam, zoals we in het Nederlands wel een beetje hebben bij het woord bijnaam. Het is bij ons altijd schele, kromme of domme, zelden complimenteus in ieder geval. In Engeland heeft een nickname die bijbetekenis niet en daar kan het ook echt gebeuren dat een hele dorpsgemeenschap een bepaalde persoon alleen kent onder zijn nickname terwijl bijna niemand meer weet hoe hij echt heet. Zo'n cultuur hebben we in Nederland niet.

Wij gebruiken nick als een schuilnaam op het internet om onze normale identiteit te verbergen. Dit is een heel recent verschijnsel zonder enige wortels in onze cultuur. Sterker nog, het druist in tegen de waarden die we in eeuwen hebben opgebouwd en ik dacht dit reeds genoegzaam duidelijk te hebben gemaakt. Bovendien misbruiken mensen vaak een nick: je kan mensen kwetsen, extreme standpunten verkondigen, voor mijn part misdaden opbiechten en niemand weet wie je bent. Ik vind het gebruik van een nick een heel ongewenste ontwikkeling.

En dan moet ik je inderdaad gelijk geven: ik stel het gebruik van een nick niet op prijs bij een reactie op mijn meest recente bijdrage. Echter, ik ben realist genoeg om te beseffen dat de kans dan levensgroot is dat ik geen enkele reactie krijg, met de immense risicoperceptie die sommige mensen inmiddels blijkbaar ontwikkeld hebben bij het idee van het gebruik van de eigen naam. Dus dan desnoods maar onder nick reageren, zou ik zeggen, en denk dan nog maar eens wat langer na over dit thema.

Gesloten