Nicks zijn nikx

Geef uw mening en discussieer over software, internet, pc's en GratisSoftware.nl
harmjan

Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 30 jun 2012 19:45

Stel, je komt voor het eerst bij een huisarts en je stelt je aan hem voor en de huisarts introduceert zichzelf vervolgens als Bumble-bee: ik zou het heel vreemd vinden, ik zou hem niet serieus nemen en vragen naar zijn echte naam. Ik krijg dan te horen dat hij op zijn werk alleen bekend wil staan onder deze naam maar dat hij, als hij sport, bekend staat als Spooky om me vervolgens te vragen onder welke naam ik me wil inschrijven in zijn praktijk. “Harm Jan Verweij,” zeg ik dan natuurlijk, want zo heet ik. “Nou dat is momenteel niet gebruikelijk meer, krijg ik dan te horen, wij doen aan privacybescherming: het is de bedoeling dat U een bijnaam bedenkt. Als U het moeilijk vindt om er één te bedenken, wij hebben een lijst met suggesties maar Beaverman lijkt me echt wat voor U.”

Je zou denken: is hij nou helemaal gek geworden? We leven in een open en eerlijke samenleving, eeuwenlang over gedaan om dit zo op te bouwen. Waarom zou je je moeten verbergen achter een schuilnaam? Toch is dit precies de gewoonte op het forum van deze site. We worden uitgenodigd ons te presenteren onder een bijnaam en we worden te woord gestaan door mensen die hun identiteit verbergen achter een digitale boerka, het liefst met een extra integraalhelm op. Je weet maar nooit: kwaadwillenden kunnen een digitaal profiel van je aanmaken en dan kan je je maar beter bedienen van een schuilnaam.

Ik vind dit soort paranoia niet horen bij de omgangsvormen in ons land. Het hoort meer bij de Verenigde Staten en de claim-cultuur aldaar, waar je bij het minste geringste vervolgd kan worden als iemand meent schade door je te hebben geleden. Wij zij in ons land gewend in een open cultuur te leven, elkaar met open vizier tegemoet te treden.

Ik stel voor om het gebruik van bijnamen te ontmoedigen op deze site, momenteel geldt dit als de norm. Ik zou ook wensen dat deelnemers aan dit forum kunnen kiezen of ze accepteren dat iemand onder een bijnaam reageert op zijn of haar inzending of dat reacties alleen open staan voor mensen die zich onder hun eigen naam presenteren.

Daarnaast zou ik willen voorstellen, dit is een Nederlandse site, dat we ons zoveel mogelijk bedienen van Nederlandse woorden. Waarom nick voor bijnaam of thread voor onderwerp. Het laatste is niet eens correct Engels, althans in deze betekenis. Volgens mij zijn veel te veel Nederlanders geneigd om alles wat uit de Verenigde Staten komt te accepteren als de nieuwe norm voor ons allemaal, voor de hele wereld. Aan de ene kant snap ik dit wel maar ga je maar eens verdiepen in de Verenigde Staten, in hun culturele minderwaardigheidscomplex en hun behoefte dat te boven te komen. En dan heb ik het nog over de elite aldaar. Het overgrote deel van de Verenigde Staten is, naar onze maatstaven, een bekrompen, en eigenlijk achterlijk land, extreem godsdienstig zonder enige verlichting: wij liggen decennia op hen voor. Het lijkt me beter als we onszelf blijven.

grasshopper

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door grasshopper » 01 jul 2012 11:36

Harmjan,
Wanneer je een kind gaat leren fietsen, loop je mee omdat het zou kunnen vallen of om af te remmen wanneer dat moet. Dat zijn situaties waarbij de meesten wel het gevaar ervan kunnen inschatten.

Wat het gebruik van computers betreft, denk ik dat het voor een massa mensen niet geldt. Ook al kun je jezelf tot de groep gevorderde gebruikers rekenen, zul je erachter komen dat je veel weet, maar nog meer niet weet. Ik denk nu niet alleen aan kennis, maar ook aan gevaren waaraan je systeem ten prooi kan vallen. Zo was bv. als een v/d laatste java een mogelijke bron van gevaar. (Lees het artikel voor meer info)
Bij een programma als CCleaner dat bij de meeste computergebruikers op zijn/haar systeem staat, kun je je afvragen waarom het zoveel verwijderen kan op de schijf & in het register. Vraag je iemand wat het programma verwijdert en waarom met 100% zekerheid denk ik dat veel mensen het antwoord schuldig moeten blijven. Ik wil er maar mee zeggen dat je computer een handig apparaat is, maar aan de andere kant onduidelijkheid oproept. Om die redenen denk ik dat het goed is om niet overal je identiteit prijs te geven & dus de kat niet op het spek te binden.

Ik ben aan de andere kant met je eens dat wat jij schetst de ideale situatie is.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 01 jul 2012 20:15

Harmjan,

Recent kaartte je deze materie al gedeeltelijk aan in een andere thread, hier en hier.
(N.B. "Thread" wordt gebruikt in de betekenis "een opeenvolging van bijdragen onder een bepaald onderwerp", of "een opeenvolging van reacties die samen een discussie vormen", en dat is niet hetzelfde als "onderwerp". Ken je een Nederlands woord dat correct de lading dekt van wat onder dit gebruik de betekenis is van "thread", dan gebruik ik dat graag.)

Je zet beslist een interessant gezichtspunt neer.
Ik heb daarop in die andere thread waarnaar ik hierboven verwijs reeds gereageerd.
Grasshopper heeft hier inmiddels gereageerd.
Ik hoop dat er nog meer reacties volgen.

Wat betreft dit voorstel en deze wens van je:
harmjan schreef:Ik stel voor om het gebruik van bijnamen te ontmoedigen op deze site, momenteel geldt dit als de norm.
Ik zou ook wensen dat deelnemers aan dit forum kunnen kiezen of ze accepteren dat iemand onder een bijnaam reageert op zijn of haar inzending of dat reacties alleen open staan voor mensen die zich onder hun eigen naam presenteren.
Je kunt een onderschrift gebruiken, met een formulering zoals
" Ik wens alleen reacties te ontvangen van gebruikers die zich presenteren onder hun eigen naam."

Ik zou dat beslist respecteren, en besluiten dan niet reageren.
Een reden daarvoor heb ik reeds aangegeven, vergelijkbaar met wat door grasshopper wordt aangegeven.

Succes.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 01 jul 2012 21:57

Eigenlijk was mijn betoog niet bedoeld om op te reageren, het was alleen maar geschreven om mensen tot nadenken te stemmen. Ik hoopte ook meer op reacties tussen de verschillende mensen onderling die zich van schuilnamen bedienen, niet zozeer op een respons naar mij toe.

Toch een paar korte opmerkingen naar aanleiding van de reacties tot nu toe:

grasshopper schreef:Om die redenen denk ik dat het goed is om niet overal je identiteit prijs te geven & dus de kat niet op het spek te binden.
Ik ben het met het hele betoog eens, ik kan alleen de overgang naar de conclusie niet volgen die ik hierboven citeer, de hele argumentatie bouwt hier ook niet naar toe. Ikzelf ben van mening dat als er gevaar dreigt er eerst een reële analyse moet komen van de inhoud ervan om vervolgens te kunnen bepalen wat eraan gedaan kan worden. Het verbergen van je identiteit is geen adequaat antwoord op welk van de gesignaleerde problemen dan ook. Het is eerder een illustratie van de paranoia die ik in mijn betoog signaleerde: gewoon dingen zien die er niet zijn.
StupendousMan schreef:Ken je een Nederlands woord dat correct de lading dekt van wat onder dit gebruik de betekenis is van "thread", dan gebruik ik dat graag
Het Engelse woord thread betekent gewoon draad en de taal kent ook vele uitdrukkingen waarin dit woord terugkomt. Het is één van de oudste woorden die het Engels kent en moet al bestaan hebben toen de Angelen en de Saksen nog op het continent woonden. In de vroege middeleeuwen werd het als þræd gespeld. Wil je dit woord gebruiken in de nieuwe betekenis die je hier definieert dan kan je net zo goed het Nederlandse woord draad gebruiken maar gebruikelijker is onderwerp of thema in onze taal.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 01 jul 2012 22:49

harmjan schreef:Het Engelse woord thread betekent gewoon draad [...]
Wil je dit woord gebruiken in de nieuwe betekenis die je hier definieert dan kan je net zo goed het Nederlandse woord draad gebruiken maar gebruikelijker is onderwerp of thema in onze taal.
Tuurlijk betekent thread "draad", en op sommige Nederlandstalige fora wordt voor thread wel "draadje" gebruikt.
Wanneer voor iedereen op zo'n forum duidelijk is dat daarmee dan bedoeld wordt wat ik hierboven aangaf, "een opeenvolging van bijdragen onder een bepaald onderwerp", of "een opeenvolging van reacties die samen een discussie vormen", dan is dat prima werkbaar.
Maar op veel fora behoort "draadje" echter niet tot de forumcultuur en wordt algemeen de term thread gebruikt. Het is simpelweg een afspraak die je samen hanteert - welk woord gebruik je wanneer je "een opeenvolging van bijdragen onder een bepaald onderwerp" wilt aanduiden - thread, draadje, of wat dan ook. Wijk je af van een algemeen gehanteerde afspraak binnen een bepaalde (forum)cultuur, dan schep je verwarring.

En thread is mijns inziens beslist niet zomaar te vervangen door "onderwerp" of "thema". Dit doordat de betekenis daarvan niet dezelfde is als van dat wat je wilt aanduiden. Ik vind het daardoor geen goede alternatieven. Gebruik je in afwijking van een forumcultuur waar "thread" gebruikelijk is om "een opeenvolging van bijdragen onder een bepaald onderwerp" aan te duiden nu daarvoor "onderwerp" of "thema", dan schep je verwarring.
Spreek je op een forum echter samen af dat je "een opeenvolging van bijdragen onder een bepaald onderwerp" wilt aanduiden als "onderwerp" of "thema", en iedereen is daarvan goed op de hoogte, dan is dat wellicht prima werkbaar. Bestaat die afspraak niet, nogmaals, dan schep je met een dergelijke afwijkende aanduiding slechts verwarring.

Correct taalgebruik is een prachtig streven, maar heeft in hoge mate met afspraken te maken. En op fora (en in andere subculturen) gelden nu eenmaal vaak andere of aanvullende taalafspraken.
Slechts per forum (of subcultuur) kun je bepalen wat daar de gebruikelijke afspraken zijn.
En je kunt natuurlijk altijd proberen culturen of afspraken te veranderen, maar dat valt vaak niet mee.

Succes.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 02 jul 2012 14:12

Eerder,
harmjan schreef:Ik zou ook wensen dat deelnemers aan dit forum kunnen kiezen of ze accepteren dat iemand onder een bijnaam reageert op zijn of haar inzending of dat reacties alleen open staan voor mensen die zich onder hun eigen naam presenteren.
StupendousMan schreef:Je kunt een onderschrift gebruiken, met een formulering zoals
" Ik wens alleen reacties te ontvangen van gebruikers die zich presenteren onder hun eigen naam."
In het kader van het "Nicks zijn nikx" betoog zou dat beslist een interessant experiment zijn.
Ik ben oprecht benieuwd.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 03 jul 2012 23:02

Het experiment zou in theorie inderdaad interessant zijn maar de praktijk bewijst nu al anders. Ik heb namelijk even overwogen om een dergelijk postscriptum op te nemen aan het einde van mijn oorspronkelijke betoog. Ik ben nu blij dat ik het niet gedaan heb: er zijn slechts reacties gekomen van twee vaste moderators op mijn visie en als ik inderdaad duidelijk gemaakt had dat er alleen prijs gesteld zou worden op reacties onder eigen naam dan waren die er zelfs niet geweest. De afwezigheid van reacties zou, ook gezien de vele lezers inmiddels, in dat geval uitgelegd kunnen worden als een afwijzing van mijn voorstel om bijnamen op het forum te ontmoedigen.

Voor de duidelijkheid, ik ken ook mijn verontrustingen en angsten maar het gebruik van mijn naam op het internet is er niet één van. Integendeel, ik maak mij juist zorgen om onze steeds anoniemer wordende samenleving en de verhuftering in de omgangsvormen. Het internet is niet de enige schuldige maar speelt wel een grote stimulerende rol. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen om de grote aanhang van een beweging als de PVV. Deze groepering praat over mensen met een islamitische achtergrond op een manier als je alleen over mensen kan praten als je niemand uit de betreffende bevolkingsgroep kent. Ken je wel mensen met zo'n achtergrond dan heb je al heel snel geleerd dat het allemaal gewoon geen verschil maakt. Voor de oorlog wisten we dit al. We waren toen nota bene het grootste islamitische land ter wereld, met Nederlands-Indië erbij. En nu de islamieten een minderheid vormen in ons land zouden we ineens een groot probleem hebben?!

Ik probeer, waar mogelijk, een voorbeeldfunctie te vervullen. Het internet kan een medium zijn dat mensen van elkaar vervreemdt maar ook een medium dat mensen bindt. Wil dat laatste het geval zijn dan moet je je niet verstoppen achter schuilnamen: gewoon iedereen zichzelf laten zijn, en, wie weet, draagt het internet dan bij aan de terugkeer van enige maatschappelijke cohesie. Momenteel vervult GratisSoftware, waarschijnlijk onbedoeld, een anti-rol in dezen en daar heb ik jullie op attent willen maken.

Tenslotte, ik moet terugkomen op mijn bewering dat thread niet bestaat in het Engels op de wijze dat jullie die gebruiken. Ik heb de drie prestigieuze woordenboeken geraadpleegd in de meest recente versie van elk. Voor de Nederlandse taal is dit van Dale en die erkent of kent het woord op dit moment niet. Voor het Britse Engels heb ik de Oxford Dictionary geraadpleegd en die geeft momenteel als één van de betekenissen:

– A group of linked messages posted on an Internet forum that share a common subject or theme.

Voor het Amerikaanse taalgebied is Webster de autoriteit. Deze geeft als één van de betekenissen:

– (Computers) A sequence of messages posted to an on-line newsgroup or discussion group, dealing with the same topic; - messages in such a thread typically refer to a previous posting, thus allowing their identification as part of the thread. Some news-reading programs allow a user to follow a single such thread independent of the other postings to that newsgroup.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 04 jul 2012 11:29

Harmjan,

Je bezorgdheid over onder meer verhuftering en akelige tendensen in de samenleving, die deel ik beslist.
Maar anders dan jij koppel ik het minder sterk aan het gebruik van pseudoniemen bij het actief zijn op internet, al begrijp ik wel wat je bedoelt en waarom je die zorg hebt.

Wat betreft "thread",
nu nog een mooi Nederlands woord daarvoor vinden.
Veelal wordt op Nederlandse fora "thread" gebruikt, een enkele keer "draad", maar het moet vast wel mooier kunnen.
Ik vraag me af wat op Vlaamse fora wordt gebruikt, wie weet hebben ze daar wel wat moois verzonnen.

Tenslotte,
anders dan grasshopper ben ik geen vaste moderator, hoor.
Ik ben slechts een gewone gebruiker, net zoals als jij.

Dag.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 04 jul 2012 13:08

Is het Nederlandse woord lijn geen aantrekkelijk alternatief? Dan kan je een nieuwe lijn uitzetten als je een nieuw onderwerp wil oppakken en in elke discussie zit ook een lijn. Bovendien heeft een lijn meer een richting dan een draad en raakt ook zelden in de knoop. Bovendien kan je mensen die off-topic dreigen te raken aanspreken op het feit dat ze de lijn moeten blijven volgen en dan weet iedereen direct wat er bedoeld wordt.

Het is maar een idee.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 04 jul 2012 17:38

Best een heel aardig idee, Harmjan, "lijn" voor "thread". :)
Je kunt hier en wellicht vooral ook op andere fora eens wat lijntjes uitgooien en proberen het gebruik van "lijn" geaccepteerd te krijgen.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 04 jul 2012 22:33

Ik denk niet dat het zo werkt. Mocht het woord lijn aanspreken als alternatief dan moet er gewoon één forum mee beginnen. GratisSoftware heeft nu de kans om trendsetter te worden voor het Nederlandse taalgebied. Overigens, ik ben geen expert op het gebied van fora in zijn algemeenheid, er zijn slechts twee andere, eveneens Nederlandse, fora waar ik regelmatig even op kijk en slechts op één ervan geef ik regelmatig mijn mening.

Op geen van beide ben ik ooit het woord thread tegen gekomen, voor wat het waard is, hoor.PS Ik heb geen hekel aan de Engelse taal, ik ben afgestudeerd in de Engelse taal- en letterkunde. Wel heb ik een afkeer van de onnodige introductie van Engelse woorden in het Nederlands.

Vergelijk maar eens beide voorbeelden die hetzelfde betekenen:

-De thread begint nu wel erg off-topic te worden. Wij verzoeken U on-topic te blijven.

-Wilt U de lijn blijven volgen?

Zeg maar wat duidelijker is en welke je voorkeur heeft.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 05 jul 2012 00:53

Dat is natuurlijk ook wat ik bedoelde - om iets succesvol opgepakt te laten worden moet het simpelweg ergens beginnen.
Maar wat ik daarbij probeerde aan te geven is dat zoiets niet vanzelf gaat.
Je zult zelf je lijn-idee in de praktijk moeten brengen, denk ik, het wordt niet vanzelf opgepakt, vooral ook doordat dit forum relatief gezien (en zelfs wel in absolute zin) weinig bezocht wordt.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 05 jul 2012 01:53

Ik denk dat verreweg de meeste fora weinig bezocht worden, ofwel door een vast beperkt publiek. De introductie van nieuwe termen op fora gebeurt niet door het maken van afspraken tussen de verschillende fora onderling, het is echt het spel van de trend-setters en de trendvolgers. Mocht het woord lijn in plaats van thread de mensen van GratisSoftware aanspreken dan kunnen zij er mee beginnen. Ik ben geen moderator hier, ik kan de ontwikkeling niet initiëren.

Mocht Gratissoftware dit op zich willen nemen dan kan dit alleen gebeuren in de vorm van een afspraak tussen de moderators op deze site en dan lijkt me het best dat hierover en korte mededeling verschijnt op dit forum bij de huishoudelijke mededelingen.

StupendousMan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door StupendousMan » 05 jul 2012 09:40

Harmjan,
Je hebt interessante ideeën, maar ze zijn mijns inziens niet altijd geworteld in de realiteit.

De exacte taak van de moderatoren is van forum tot forum anders gedefinieerd, maar betreft in essentie het regelen, toezichthouden en beheer. Het mededelen wat het taalgebruik op een forum zou horen te zijn, dat lijkt me niet tot de taken van moderatoren of forumbeheer te horen, behalve dan het aangeven dat grove of beledigende taal niet wordt getolereerd.

De ontwikkeling van taalgebruik op fora gebeurt niet door het maken van afspraken door moderatoren. De ontwikkeling van taalgebruik komt voort uit het taalgebruik van taal-trendsetters en trendvolgers. Spreekt een bepaald taalgebruik aan bij de forumgebruikers, dan zal het steeds meer overgenomen worden. Iedere forumgebruiker speelt daarin een rol en iedere forumgebruiker kan daarin ook een initiërende of trendsettende rol spelen.

harmjan

Re: Nicks zijn nikx

Bericht door harmjan » 05 jul 2012 21:43

Ik denk dat je gelijk hebt maar dit neemt niet weg dat de moderatoren zich persoonlijke voornemens kunnen maken ten aanzien van hun taalgebruik en woordkeuze. Bovendien zouden dergelijke voornemens ook vermeld kunnen worden in een berichtje onder de huishoudelijke mededelingen. Dit neemt niet weg dat veranderingen in woordgebruik alleen in de praktijk gestalte kunnen krijgen.

Ik geef straks de aftrap: dan zet ik mijn eerste nieuwe lijn uit :!:

Gesloten