Reageren

"Er is geen beschrijfbare CD in het loopwerk" krijg ik te lezen wanneer ik op "Schrijf CD" klik. In het loopwerk steekt nochtans een "Compact disc recordable".
Waar zit de fout?

Verplichte controlevraag
Om spam tegen te houden
_uitsland