Reageren

Dat kun je voorkomen door Firefox te gebruiken en aan te passen. Type in het adresveld
about:config
typ het volgende item in het nieuwe adresveld en zet deze door dubbelklikken op false
geo.enabled
dan kan men je woonplaats/aansluiting niet traceren, je aansluitadres/huisadres kan sowieso niet.

En installeer de add-on AnonymoX, zoals eerder aangegeven. Geef dataminers het nakijken.
Blijf zelf de baas over wat je al of niet wilt vrijgeven. Laat de rest maar kletsen.

Verplichte controlevraag
Om spam tegen te houden
oosten_ijk