Reageren

Doet het programma een systeem analyse en geeft het dan aan waar een probleem is vastgesteld?
Of moet je zelf maar gokken wat het probleem is (het zou dit of dat kunnen zijn, wat aan te vinken?)?

Verplichte controlevraag
Om spam tegen te houden
engelan_