Reageren

Vanuit de Program Files (x86) contextmenu bij het programma-bestand openen en 'Vastmaken aan Menu Start'.

Verplichte controlevraag
Om spam tegen te houden
_ostenrijk